Algemeen

U zeggen dat de schooladministratie een tijdrovende bedoening is, is zeker overbodig. Om hieraan tegemoet te komen brachten we een softwarepakket voor verwerking van de schoolgegevens, dat reeds door verschillende scholen gebruikt wordt, op de markt.
De schooladministratie is beschikbaar als een webtoepassing BROEKX-on-web.

De programmeeromgeving geeft ons de mogelijkheid te beantwoorden aan de strenge eisen die we vooropstellen op gebied van gebruiksvriendelijkheid, netwerkomgevingen en grafische mogelijkheden.

De programma's richten zich naar het kleuter- en lager onderwijs, het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO), het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO), het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO), de centra voor volwassenonderwijs (CVO), de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de internaten. Ze zijn dus ook uitgewerkt voor elke onderwijsvorm afzonderlijk.

Omdat we zeer positieve reacties kregen op ons softwarepakket, durven we veronderstellen dat deze administratie ook in uw school een positief gevolg zal hebben.

Door de gebruiksvriendelijkheid van het programma is het mogelijk dat men zonder een grondige voorkennis van de informatica de schooladministratie kan bedienen. Hierdoor is het mogelijk dat de verschillende bedienden van uw school de programma's kunnen gebruiken. Het is aldus geen werk van enkele specialisten. Met behulp van vraagstelling en de nodige opeenvolgende menu's kan men de gegevens inbrengen, wijzigen, vernietigen, en de mogelijke lijsten opvragen op het scherm of door de printer.

Door de open structuur van het programma is het mogelijk zelf velden bij te definiëren en deze in verschillende fiches op te nemen. Tevens is het mogelijk om met een tekstverwerker of reportgenerator standaarddocumenten aan te maken die combineerbaar zijn met de verschillende gegevens. De gegevens zijn allemaal op te vragen en te verwerken via Microsoft Office ™.