Skip Navigation LinksBroekx BV » Producten » BroekxOnWeb » Centra voor leerlingenbegeleiding

Centra voor leerlingenbegeleiding

Personeel
Personeel

Hier verwerken we de personeelsgegevens. Bij opdrachtenverdeling verwerken we de opdrachten tot de nodige dienstattesten en dienststaat. ...

Ook het aanmaken van de RL-1 gebeurt via de opdrachtenverdeling. De dienstonderbrekingen verwerken we tot de RL-2. Alle berichten voor WebEdison worden met de hoogste nauwkeurigheid aangemaakt. Vervolgens maken we een veelvoud van documenten aan. Dit kan gaan van het maken van lijsten en etiketten tot PERS- en RVA-documenten. Ook heel wat officiële documenten o.a. voor kinderbijslag, kraamgeld, arbeidsovereenkomsten, loopbaandocumenten en documenten voor pensioen.

Signalen
Signalen

Via signalen kan je instellen dat je op een bepaald moment een bericht wilt krijgen bij het opstarten van BROEKX-on-web.

Berichten
Berichten

Via de communicatiemodule berichten. Deze berichten kunnen verzonden zijn vanuit een MDO, volgfiche of om één of andere persoonlijke reden. Je krijgt als gebruiker een verwittiging bij het ontvangen van berichten. De zender van de berichten kan een opvolging doen van de verzonden berichten en kan nagaan of deze gelezen zijn.

Mail
E-mail

Onze module werkt op dezelfde manier als andere e-mailprogramma's. Hierbij hebt u de mogelijkheden om ontvangers toe te kennen aan de velden AAN, CC en BCC.

Mail
SMS-versturen

Voor het versturen van SMS berichten vanuit BROEKX-on-web werken we samen met een externe partner: Spryng. Als u SMS berichten vanuit BROEKX-on-web wilt versturen moet je in eerste instantie beschikken over onze SMS-module.

Live gesprekken
Live gesprekken

De live gesprekken zijn nu ook te plannen vanuit de communicatie module. Zo kunnen ze live gesprekken gebruiken om bv. een personeelsvergadering te plannen. ...

Je kan nu ook leerlingen toevoegen aan het live gesprek.
De link voor een live gesprek kan nu ook via deze module worden doorgestuurd naar leerlingen of naar het e-mailadres van de ouders.
Praktisch gezien kan je dit bijvoorbeeld gaan gebruiken voor afstandsonderwijs, wanneer je een link wil doorsturen op het emailadres van een leerling. (stel dat je voor de leerlingen een gmail-account aanmaakt, kan dit hiervoor worden gebruikt.

Documentenplatform
Documentenplatform

In het documentenplatform kan je schooleigen documenten bewaren. Het is nu mogelijk om Excel (.xlsx) en Word (.doc, .docx & .rtf) documenten online te bewerken.

Mijn agenda
Mijn agenda

In "Mijn agenda" kan je je persoonlijke agenda beheren. Het is ook mogelijk deelnemers uit te nodigen op een vergadering of afspraak. De ontvanger van het verzoek kan het bericht als aanvaard aanduiden, zodat je makkelijk de afspraken kan beheren.

Reservaties
Reservaties

In de reservatiekalender zie je de week van dewelke de reservatieblokjes getoond worden in de reservatieagenda. Je kan je reservatieagenda tonen voor: ...

  • een activiteitenkalender van de klassen
  • de agenda van een persoon
  • een toestel
  • een lokaal
Systeembeheer
Systeembeheer

In de module systeembeheer kan je de gebruikers aanmaken en wijzigen. De systeembeheerder maakt de nodige gebruikers en gebruikersgroepen aan en geeft hen de rechten....

In deze module gaan we verschillende taken verrichten. Hieronder een korte opsomming van zaken die we in het systeembeheer kunnen instellen:

  • Aanmaken van een gebruiker
  • Aanmaken van een gebruikersgroep
  • Toegangsrechten instellen voor een gebruikersgroep
  • Lees- en schrijfrechten toekennen of groepsrechten toekennen
  • Aanpassen van een wachtwoord van één of meerdere gebruikers
  • Gebruikers koppelen aan gebruikersgroepen

  Vorige pagina